Geotermika d.o.o. je sudjelovala na online radionici EGEC- European Geothermal Energy Council sa predstavljanjem teme „ District heating utilization of geothermal energy potential in the city of Karlovac / Iskorištenje potencijala geotermalne energije na području grada Karlovca u centralnom toplinskom sustavu “ zajedno sa Toplanom. d.o.o.  Na radionici su sudjelovali i drugi hrvatski stručnjaci energetskog sektora (Sanja Živković (EIPH)) i međunarodni eksperti Javier Urchueguia, Marco Baressi i drugi. Na radionici su se najavile nove mogućnosti za financiranje projekta u geotermici u novom financijskom europskom proračunu.