GeotermiKA d.o.o.,

društvo s ograničenom odgovornošću za energetiku
Ulica Ivana Banjavčića 9
47 000 Karlovac

OIB: 40361330827

direktor@geotermika.hr +385 47 639 956