GeotermiKA d.o.o. i partner Grad Karlovac, kroz Poziv „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“, osigurali su bespovratna sredstva od 3.9 milijuna kuna za sufinanciranje Projekta ,,Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT- 1″. Ukupna vrijednost projekta je oko 5,7 milijuna kuna, a planirano vrijeme provedbe dvije godine. Projekt je sufinanciran u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kojega financiraju Kneževina Lihtenštajna, Norveška i Island u svojstvu zemalja donatora. Dobivena sredstva su namijenjena uređenju bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine KaGT-1 te normalno odvijanje tehnološkog procesa izrade bušotine u istražnom prostoru geotermalne vode Karlovac 1.

Do danas je Gradu Karlovcu i Geotermici odobreno financiranje projekta ‘Geothermal Energy Utilization Potential in the city of Karlovac – GEO4KA’ u okviru programa Horizon 2020, iz inicijative European City Facility (EUCF) s 60.000,00 EUR. Sredstvima je financirana izrada Investicijskog koncepta, Studije izvodljivosti, Poslovnog plana i Plana provedbe projekta ‘Korištenje potencijala geotermalne energije na području grada Karlovca’. Uz EU sredstva Grad Karlovac je do sada u izradu potrebne dokumentacije uložio i vlastita sredstva u iznosu od 1.195.500,00 kuna.