Odbor regija Europske Unije od 2003. godine organizira svake godine u listopadu „ dane otvorenih vrata regija i gradova EU“. Tijekom ovog četverodnevnog događaja regije i gradovi pokazuju svoje kapacitete za ostvarivanje rasta, otvaranje radnih mjesta, provedbu kohezijske politike Europske unije te dokazivanje važnosti lokalne i regionalne razine za dobro europsko upravljanje.

Ovogodišnje prioritetne teme su:

🔹 Zelena tranzicija: za održiv i zelen oporavak;

🔹 Kohezija: od izvanredne situacije do otpornosti;

🔹 Digitalna tranzicija za ljude;

🔹 Angažman građana: za uključiv, participativan i pravedan oporavak.

Grad Karlovac, u suradnji s Geotermikom d.o.o., je prijavio krajem ožujka 2022. predavanje pod naslovom „Green Transition: The revolution under and on the groung- geothermal energy“ sa partnerima: Sveučilište Sczcezin u Poljskoj, Grad Altheim u Austriji i 7. Okrug Erzsebetvaros, Geo Budimpešta u Mađarskoj. U sljedećim mjesecima partneri će pripremiti zajedničko predstavljanje na ovom važnom događaju i sve važne informacije javno objaviti na web stranicama.

Ostale informacije o danima otvorenih vrata gradova i regija EU-a, možete pratiti na:

Home | European Week of Regions and Cities (europa.eu)