O nama

Trgovačko društvo GeotermiKA d.o.o. za energetiku iz Karlovca osnovao je Grad Karlovac radi istraživanja i eksploatacije geotermalne vode za potrebe postojećeg toplinskog sustava te za proizvodnju električne energije za potrebe javnih objekata grada (bolnice, škole, dječji vrtići, objekti gradske uprave, javna rasvjeta…).

Geotermalni potencijali Republike Hrvatske mogu se podijeliti u 3 skupine: Srednjetemperaturni izvori (od 100 do 200 C°), niskotemperaturni (od 65 C° do 100 C°) i geotermalni izvori s temperaturom vode ispod 65 C°. U blizini Karlovca je, na lokaciji Rečica, prije 30-tak godina pronađeno ležište geotermalne vode. Ležište je pronađeno pomoću 2 duboke istražne bušotine za naftu i plin (Ka-2 i Ka-3; duboke 4,1 i 3,5 km) koje su na dubini između 3,0 km i 1,8 km nabušile debele slojeve karbonatnih stijena zasićene geotermalnim fluidom. Temperature izmjerene u ležištu iznosile su preko 140°C. Ovakav nalaz upućuje na značajan geotermalni potencijal. S obzirom na lokaciju i postojanje centralnog toplinskog sustava u Karlovcu, korištenje geotermalne vode u toplinske svrhe bilo bi u javnom interesu od kojega bi korist u prvom redu imali građani. Visoke temperature pružaju mogućnost proizvodnje električne i toplinske energije. Voda koja bi se koristila za energetske procese, nakon korištenja bi se, kroz utisnu bušotinu, vraćala u ležište iz kojeg je crpljena. Energija dobivena na taj način ekološki je izuzetno prihvatljiva jer pri proizvodnji nema štetnih stakleničkih plinova.

Tvrtka trenutno broji dva zaposlenika te izrazito dobro surađuje sa svim tijelima javne vlasti u Karlovcu te ostalim gradskim tvrtkama. Dana 20. prosinca 2019. godine iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike nakon provedenog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ temeljem odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika je zaprimljena Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ trgovačkom društvu GeotermiKA d.o.o. za energetiku iz Karlovca do 2. prosinca 2024. godine. Dobivanjem Dozvole za istraživanje geotermalnih voda na istražnom području Karlovac I tvrtka se obvezala na izradu naftno-rudarskih projekata i na minimalnu količinu i vrstu naftno-rudarskih radova koji se moraju izvesti u svakoj kalendarskoj godini istraživanja. Temeljem prikupljenih dostupnih podataka o geotermalnom potencijalu razmatranog područja te proučavanjem podataka vezanih uz šire područje istražnog područja Karlovac I dobivenih u sklopu dokumentacije za nadmetanje tvrtka je izradila program ukupnih istražnih radova te podrobni plan radova za vrijeme trajanja Dozvole za istraživanja. Uz potporu svog osnivača, europskih fondova i države tvrtka namjerava uložiti preko 100 milijuna kuna u projekt pridobivanja geotermalne energije za potrebe grada Karlovca.

Provođenje istraživanja i eksploatacije

geotermalne vode u energetske svrhe poštujući sva pravila zaštite okoliša i održivog razvoja, te društveno odgovornog poslovanja

Proizvodnja toplinske i električne energije

uporabom izvora geotermalne vode na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa svim zakonima, pravilima i uredbama RH

Razvoj grada Karlovca

i dodanih vrijednosti na krilima geotermalne energije (sportsko rekreacijski centar s naglaskom na bazen, poljoprivreda, turizam…)

Otvaranje novih radnih mjesta

na poslovima istraživanja i eksploatacije geotermalne energije, a posljedično i novih radnih mjesta u djelatnostima koje će koristiti toplinsku energiju

Poslovna iskaznica

GeotermiKA d.o.o. za energetiku
Ulica Ivana Banjavčića 9, Karlovac

tel: 047 628 105 / 202 209
fax: 047 628 134
IBAN: HR49 2400 0081 1103 8611 1 KABA
OIB: 40361330827

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu
br. Tt-18/1251-2, MBS: 081144777

Temeljni kapital: 895.000,00 kn – u cijelosti uplaćen

Organi društva: Skupština, Uprava
Skupštinu čini Grad Karlovac
Uprava: Vlatko Kovačić, mag. iur. – direktor Društva