U srijedu, 5. svibnja 2021. direktor Geotermike Vlatko Kovačić, mag.iur, i Matija Ratkaj, mag.ing.geol., viši stručni suradnik za geološko inženjerstvo sudjelovali su na prvoj radionici City Learning Lab u organizaciji Energy Cities-a a pod pokroviteljstvom European Climate Foundation. Cilj radionice je poboljšanje tehnoloških i financijskih vještina, korištenja novih alata i podataka, EU zakonodavstvo, koje će pomoći u zelenoj tranziciji odnosno u stvaranju fossil fuel free kvartova i gradova (dekarbonizacija, zeleni plan). Radionice su koncipirane na predstavljanju vlastitih planova, ideja, razmjeni iskustava, primjerima dobre prakse te individualnim pristupima stručnjaka iz Energy Citiesa svakom sudioniku. Grad Karlovac je izabran kao jedan od tri grada koji će sudjelovati u radionicama. Uz Varaždin i San Lucido (Italija) Grad Karlovac je predstavio svoju ideju o grijanju grada na geotermalnu energiju te dosad učinjeno, probleme kojima se susreće u dosadašnjem dijelu projekta. Na prvoj od tri planirane radionice su sudjelovali i predstavnici Gradske Toplane i Grada Karlovca koji uz Geotermiku sudjeluju u razvoju projekta korištenja geotermalne energije u Karlovcu. Sljedeća radionica planirana je za lipanj a u međuvremenu Geotermika nastavlja sa planiranim aktivnostima oko istraživanja geotermalnog potencijala na području grada Karlovca.