Krajem listopada GeotermiKA d.o.o. je dobila rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpada, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš na Elaborat zaštite okoliša koji je za Geotermiku izradila tvrtka Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba. Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Ministarstvo je donijelo rješenje da za namjeravani zahvat – izrada bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja na istražnom prostoru ”Karlovac 1” nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. 

Elaborat o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš  koji je izradila tvrtka Dvokut-Ecro d.o.o. (ovlašteni podizvođač tvrtke Fika Eco) je dio dokumentacije za koju je GeotermiKA d.o.o. raspisala javnu nabavu u studenom 2020. Nakon Idejnog projekta izrade istražne bušotine KaGT-1 i dobivanja suglasnosti Ministarstva na idejni projekt te sada i dobivanja rješenja na Elaborat zaštite okoliša, krenula je i izrada Idejnog projekt građenja za lokacijsku dozvolu koji bi trebao biti završen do kraja godine. 

Isto tako radimo i JN za izradu glavnog naftno rudarskog projekta bušotine KaGT-1 te glavno izvedbenog projekta. JN bi trebala biti objavljena do kraja mjeseca. Nakon završetka izrade spomenutih dokumenata  GeotermiKA d.o.o. će posjedovati svu potrebnu dokumentaciju za izradu prve istražne bušotine geotermalne vode KaGT-1.