Proteklog tjedna tvrtka Fika Eco d.o.o. iz Zagreba dostavila je Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Istražna bušotina geotermalne vode Karlovac  GT-1 (KaGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušećeg postrojenja na istražnom prostoru ”Karlovac 1”. Dio je to dokumentacije za koju je GeotermiKA d.o.o. raspisala javnu nabavu u studenom 2020.  godine a tvrtka Fika Eco d.o.o. dobila posao izrade dokumentacije ( Idejni projekt izrade istražne geotermalne bušotine i izgradnje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja, Elaborat o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Idejni projekt građenja bušotinskog radnog prostora) ukupne vrijednosti 386.250,00 kn.

Početkom veljače završen je Idejni projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja na istražnom prostoru ,,Karlovac 1“ te je idejni projekt predan u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za izdavanje suglasnosti na idejni naftno-rudarski projekt. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je traženu suglasnost 4. ožujka 2021. godine. Spomenuti Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš također je predan Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na odobrenje dana 30. ožujka 2021. te nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva tvrtka Fika Eco d.o.o. izraditi će i zadnji dokument iz ovog natječaja : Idejni projekt građenja za lokacijsku dozvolu.

Nakon izrade spomenutih dokumenata GeotermiKA d.o.o. će pokrenuti javnu nabavu za izradu glavnog naftno-rudarskog projekta te projekta građenja čime će se, vjerujemo do kraja godine, izraditi sva potrebna dokumentacija za izradu prve istražne bušotine geotermalne vode KaGT-1.