The Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency Finance Market Place godišnja je konferencija koja je održana 19. listopada 2022. godine u Bruxellesu – Belgija. Na Forumu su prikazani uspješni projekti financiranja energetske učinkovitosti, prilagodbe klime i inovativnog energetskog planiranja, kao i inicijative koje rade diljem Europe kako bi se olakšalo tržište financiranja klimatskih promjena i održive energije. Konferencija je okupila gradove, financijske institucije i druge aktere radi razmjene dobrih praksi i uspješnih rješenja za zajedničke izazove. Događaj su organizirale European Commission’s Directorate General for Energy, Directorate-General for Climate Action i European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), u suradnji sa inicijativom Covenant of Mayors. 

U sklopu Foruma Vlatko Kovačić, direktor GeotermiKA-e d.o.o. održao je predavanje na temu „Utilization of geothermal energy potential in the city of Karlovac“. Predavanje o istraživanju i korištenju geotermalne energije na području grada Karlovca održano je u sklopu dijela Foruma koji je organizirala EUCF – European City Facility koja je sa bespovratnih 60.000,00 eura financirala izradu investicijske studije Gradu Karlovcu i trgovačkom društvu GeotermiKA d.o.o..