Dana 15. rujna 2022. godine u Maloj vijećnici grada Karlovca održana je početna konferencija i kick off sastanak projekta „Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1“ koji ima za cilj uređenje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine KAGT-1, što će približiti grad Karlovac povećanoj proizvodnji energije iz geotermalne energije i instalirati kapacitete za korištenje energije iz geotermalne energije.

Sastanku su uz gradonačelnika Grada Karlovca, direktora Nositelja projekta i  članove projektnog tima sudjelovali i predstavnici Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Nakon završetka početne konferencije održan je kick off sastanak na kojem su prezentirane projektne aktivnosti, zaduženja posjednih partnera i gantogram aktivnosti.

Linkovi:

Karlovački.hr | Portal koji pomiče granice (karlovacki.hr)

GeotermiKa dobila skoro 4 milijuna kuna europskog novca; Korak je to bliže geotermalnom grijanju u Karlovcu – Radio Mrežnica (radio-mreznica.hr)

Futuristički projekt grijanja cijelog Karlovca na geotermalne izvore dobio još jedan veliki korak naprijed! Stižu novci za bušotinu nadomak grada – VIJESTI — KAportal.hr (net.hr)

Korak bliže geotermalnoj energiji: GeotermiKA dobila više od 500.000 bespovratnih eura za pripremu istraživačke bušotine – Trend.com.hr