Naziv projekta: Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1
Program / Fond: EEA (Norveški fond)
Poziv: Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije
Nositelj: GeotermiKA d.o.o.
Partneri: Grad Karlovac, ISOR Island
Vrijeme provedbe: 24.5.2022.-24.2.2024.
Vrijednost projekta: 5.686.548,60 HRK / 754.734,70 EUR
Udio bespovratnih sredstava: 66,81 %,  3.799.410,64 HRK/ 504.268,45 EUR
Vlastito sufinanciranje : 1.887.137,96 HRK / 250.466,25 EUR

Opći cilj projekta

je razvoj pilot projekta s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije iz geotermalne energije na području Grada Karlovca.

Specifični cilj projekta

je uređenje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine KAGT-1, što će približiti grad Karlovac povećanoj proizvodnji energije iz geotermalne energije i instalirati kapacitete za korištenje energije iz geotermalne energije.

Realizacijom specifičnog cilja projekta Geotermika d.o.o. će ostvariti sve preduvjete za izradu istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1 (KaGT-1) za koje će se u budućnosti pronaći izvori financiranja.
Projektom će se također ostvariti bilateralna suradnja s državom donatorom, Islandom, što će dodatno doprinijeti jačanju kapaciteta za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije i stvoriti temelji za nastavak suradnje i buduće zajedničke projekte.
Uvođenje obnovljivih izvora energije doprinijeti će sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada, povećati će se udio energije proizvedene iz obnovljivih izvora i omogućiti uspješna transformaciju grada u ekološki održivo područje.
Projekt Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1 financira Island, Lihtenštajn i Norveška putem bespovratnih sredstava EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. godina.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu

Projektne novosti

Projekt PREP4KaGT-1

Posjet delegacije programskog donatora iz Norveške

Dana 27. rujna 2022. u Karlovcu je boravila delegacija programskog donatorskog partnera iz Norveške, koja…
Projekt PREP4KaGT-1

Početna konferencija i kick off sastanak projekta

Dana 15. rujna 2022. godine u Maloj vijećnici grada Karlovca održana je početna konferencija i kick…

„Projekt  Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1 financira Island, Lihtenštajn i Norveška putem bespovratnih sredstava EGP-a za razdoblje 2014.do 2021. godina.“

„Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu”